Phụ nữ Toora Inc.

ở đây để hỗ trợ bạn

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận đã cung cấp các dịch vụ cụ thể về giới tính cho phụ nữ ở ACT và các vùng lân cận từ năm 1982.

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành tổ chức hàng đầu tại ACT cung cấp sự hỗ trợ an toàn, tôn trọng cho tất cả phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình và gia đình, tình trạng vô gia cư, hệ thống tư pháp hình sự và/hoặc nghiện rượu và ma túy.

 

 

ĐỌC MỘT SỐ CỦA CHÚNG TÔI
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG