Phụ nữ Toora Inc.

ở đây để hỗ trợ bạn

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận đã cung cấp các dịch vụ cụ thể về giới tính cho phụ nữ ở ACT và các vùng lân cận từ năm 1982.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ, kết nối và vận động cho những phụ nữ Canberra bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, tình trạng vô gia cư, các thể chế và sự phụ thuộc vào chất gây nghiện nhằm tạo ra kết quả cuộc sống tốt hơn và thay đổi cộng đồng.

 

 

 

ĐỌC MỘT SỐ CỦA CHÚNG TÔI
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG