ความปลอดภัยออนไลน์

ความปลอดภัยออนไลน์

หากคุณกังวลว่าจะมีใครรู้ว่าคุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราได้รวมปุ่ม SAFE EXIT ไว้ใกล้กับมุมขวาบนของทุกหน้า

จะปิดเว็บไซต์ Toora Women Inc. และเปิดหน้าค้นหาของ Google

อย่างไรก็ตาม จะไม่ลบประวัติเบราว์เซอร์ของคุณ

ลิงก์ต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ 

https://www.familyrelationships.gov.au/online-safety

บริการวิกฤตความรุนแรงในครอบครัว 

https://dvcs.org.au/our-services/safety-planning/