எங்கள் பங்குதாரர்கள்

எவ்ரிமேன் ஆஸ்திரேலியாவுடன் கூட்டு

டூரா வுமன் இன்க். மற்றும் எவ்ரிமேன் ஆஸ்திரேலியா ஊடாடும் கூட்டாண்மையின் நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது.

சிக்கலான தேவைகளைக் கொண்ட கிளையன்ட் மக்களுக்கு பாலின-நிபுணத்துவ வழங்குநர்களாக, நாங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்கள் பொதுவான பிரச்சினைகள், ஆர்வங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் கவலைகளை அங்கீகரித்தோம், மேலும் ஒத்துழைப்பு மற்றும் சேவை கூட்டாண்மைகளை நோக்கி தவிர்க்க முடியாமல் வளர்ந்த ஒரு நீடித்த தொடர்பு உறவை உருவாக்கினோம்.

2016 இல், டூரா மற்றும் எவ்ரிமேன் ஆஸ்திரேலியா ஒரு முறையான கூட்டாண்மை ஏற்பாட்டிற்குள் நுழைந்தன. இந்த கூட்டாண்மையானது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாலின சேவையை வழங்க அனுமதிக்கிறது, ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மற்றும்/அல்லது வாடிக்கையாளர்களின் கூட்டாளர்களுக்கு ஆதரவு சேவைகளை வழங்குவதை மேம்படுத்த சிறப்பு அறிவை மற்றவர்களுக்கு வழங்குகிறது. உதாரணமாக, குடும்ப வன்முறையில் இருந்து தப்பிக்கும் குழந்தைகளைக் கொண்ட ஒரு மனிதன், டூரா சொத்தில் வைக்கப்படலாம், ஆனால் அவனது வழக்கு மேலாண்மை ஆதரவை எவ்ரிமேன் வழங்கும். மாற்றாக, எவ்ரிமேன் கிளையண்டின் பெண் கூட்டாளருக்கு டூரா ஆதரவை வழங்கலாம்.

எங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, ஆஸ்திரேலியாவில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆதரவு சேவையை ஒன்றிணைக்கும் முதல் முறையான கூட்டாண்மை இதுவாகும்.

பாலினம்-நிபுணத்துவ அறிவு மற்றும் திறன்களுக்கான அணுகல் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இருவருக்கும் விளைவுகளை மேம்படுத்தும் ஒத்துழைப்புகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பாலினம் சார்ந்த வழக்கு மேலாண்மை மற்றும் இரு நிறுவனங்களாலும் ஆதரிக்கப்படும் கூட்டாளர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான ஆதரவு சேவைகள்.
  • தற்போதைய தொழில்முறை மேம்பாடு மற்றும் மருத்துவ மேற்பார்வையின் கூட்டு திட்டங்கள்.
  • கலாச்சார ரீதியாக பொருத்தமான வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் கிளையன்ட் சேவைகளை வழங்குவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் நிறுவன மற்றும் சேவை விஷயங்களில் ஆலோசனை மற்றும் பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கு இரு நிறுவனங்களின் பூர்வீக ஊழியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள்நாட்டு குறிப்பு குழு.

மரியாதைக்குரிய குடும்பங்களை உருவாக்குதல் திட்டம்

Toora மற்றும் EveryMan இடையேயான கூட்டுப்பணி, மரியாதைக்குரிய குடும்பங்களை உருவாக்குதல் திட்டம் வன்முறை மற்றும் துஷ்பிரயோகத்தின் வடிவங்களை மறுகட்டமைக்க ஆதரவைத் தேடும் குழந்தைகளுடன் அல்லது இல்லாத தம்பதிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பாலினம் சார்ந்த சேவையை வழங்குகிறது. ஒரு கூட்டு முன்முயற்சியாக, இந்தத் திட்டம் குற்றவாளி மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர் ஆகிய இருவருடனும் தனித்தனி ஆனால் ஒருங்கிணைந்த ஆதரவை வழங்க முடியும். இந்த அணுகுமுறை மிகவும் மரியாதைக்குரிய மற்றும் வேலை செய்யக்கூடிய உறவுகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்குள் சிறந்த பாதுகாப்பு உட்பட வலுவான முடிவுகளை உருவாக்குகிறது.